0,00 

Your Cart

Secure checkout
REGULAMIN SKLEPU FILIP'S OIL

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego o numerze NIP 5311671443, pod adresem: www.filipsoil.pl.

Kontakt ze Sprzedającym można dokonać, za pomocą adresu e-mail: biuro.filipsoil@gmail.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 

Sklep internetowy FILIP'S OIL prowadzi sprzedaż detaliczną.

Wszystkie Towary oferowane w sklepie FILIP'S OIL są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.

W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.filipsoil.pl są cenami podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
Zamówienie jest skuteczne jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, oraz numer telefonu i adres e-mail. 

W przypadku gdy podane dane są nie kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Czas realizacji zamówienia to max. 14dni
Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej bądź poczty polskiej.

Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym na stronie internetowej w zakładce "Czas realizacji zamówień". Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w kosztach dostawy. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Koszty dostawy".

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), przelewem na konto bankowe sklepu lub za pośrednictwem płatności online Przelewy 24 (przelew natychmiastowy).

Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Przelewy 24.

Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Przelewy24.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania towaru. Aby dokonać zwrotu należy się z nami skontaktować. Adres e-mail: biuro.filipsoil@gmail.com w tytule wpisując "Zwrot". 

Konsument powinien niezwłocznie wysłać towar na adres Usługodawcy. Zwracany towar należy odesłać w stanie nienaruszonym (oryginalną, nienaruszoną plombą, w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu). Produkt nie może nosić żadnych śladów używania oraz odbiegać od stanu w momencie jego otrzymania. 

W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, produkt nie podlega zwrotowi. 

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych towarów. 

Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania zwrotu produktu.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: Imię i nazwisko Kupującego, Adres zamieszkania, dołączony dowód zakupu produktu (paragon, faktura), dokładne oznaczenie reklamowanego towaru, wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia; żądanie Reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady); datę wniesienia oraz podpis składającego reklamację. Takie zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail: biuro.filipsoil@gmail.com, w tytule wpisując "Reklamacja".

Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądań Reklamującego.

Klient traci uprawnienia do złożenia reklamacji jest przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedający.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://filipsoil.pl/polityka-prywatnosci/.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku zmiany regulaminu Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce "Regulamin" pod linkiem: https://filipsoil.pl/regulamin/ .W trakcie realizacji zamówienia obowiązuje regulamin zaakceptowany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


Copyright © 2020 Filip's Oils.
lockusercartmagnifiercross